Thread Rating:
  • 2 Vote(s) - 1.5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
آناتومی شانه
#13
آناتومی شانه - عصب، رگ[h=1]اعصاب[/h]

ریشه های عصبی که از مهره های گردنی خارج میشود یک شیکه عصبی بنام شبکه بازویی را درست میکنند که اعصاب آن با عبور از زیر بغل به بازو و بقیه قسمت های اندام فوقانی میرسد. در مورد شبکه بازویی در مقالات دیگر بحث شده است.
از اعصابی که از شبکه بازویی خارج میشوند چهار عصب در ناحیه شانه فعالیت میکنند یعنی حس و حرکات ناحیه شانه را تامین میکنند و بقیه آنها از شانه عبور کرده و به بقیه قسمت های اندام فوقانی میرسند.
این اعصاب شانه عبارتند از
  • عصب آگزیلاری Axillary nerve
  • عصب سینه ای بلند Long thoracic nerve
  • عصب سوپرااسکاپولار Suprascapular nerve
  • عصب موسکولوکوتانه Musculocutaneous nerve

[TABLE]
[TR]
[TD] [Image: 2063_orig.jpg]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD] [Image: 2062_orig.jpg]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE][h=2]رگ ها[/h] شریان تحت ترقوه ای یا ساب کلاوین Subclavian artery از آئورت منشعب میشود. این شریان از زیر بغل عبور کرده و به بازو میرسد. در زیر بغل به آن شریان آگزیلری Axillary artery و در بازو به آن شریان بازویی یا براکیال Brachial artery میگویند.
شما میتوانید نبض شریان آگزیلری را که از زیر بغل شما میگذرد با گذاشتن نوک انگشتان خود در آن ناحیه حس کنید. از شریان آگزیلری شاخه هایی منشعب میشود که خونرسانی شانه را انجام میدهند.
در کنار هر شریان یا سرخرگ، ورید یا سیاهرگ آن هم عبور میکند.
Reply
#14
آناتومی شانه - رادیوگرافی


یکی از مهمترین ابزارهای تشخیصی که برای بررسی ضایعات مفصل شانه از آن استفاده میشود تصویربرداری از مفصل است. تصویربرداری از مفصل شانه میتواند با استفاده از رادیوگرافی ساده، سی تی اسکن، ام آر آی، اسکن رادیوایزوتوپ، سونوگرافی یا روش های دیگر انجام گیرد ولی مسلما رایج ترین آنها استفاده از رادیوگرافی ساده است. وقتی پزشک تصمیم به تصویربرداری از شانه میگیرد اولین روش مورد استفاده رادیوگرافی ساده است و قبل از هر روش پیچیده تر تصویربرداری مانند سی تی اسکن یا ام آر آی باید رادیوگرافی ساده انجام شود. بسیاری اطلاعات ممکن است در یک رادیوگرافی ساده دیده شود که در سی تی اسکن یا ام آر آی دیده نمیشود. از مزایای دیگر این روش تصویربرداری کم بوده هزینه آن و راحتی تهیه آن است.

برای انجام یک رادیوگرافی ساده از ناحیه شانه معمولا اشعه ایکس را از جلو به مفصل میتابانند و کاست رادیوگرافی را در پشت شانه قرار میدهند. به این تصویر بدست آمده تصویر رخ شانه یا Anteroposterior یا به اختصار AP میگویند. رادیوگرافی از شانه از نماهای دیگر هم انجام میشود ولی در موارد خاص
در تصاویر زیر رادیوگرافی های طبیعی شانه دیده میشوند.

[Image: 2316_orig.jpg]


[Image: 2317_orig.jpg]
رادیوگرافی رخ شانه در سنین قبل از بلوغ

[TABLE="align: left"]
[TR]
[TD]


[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[Image: 2315_orig.jpg]

رادیوگرافی رخ ناحیه ترقوه
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)