Thread Rating:
  • 2 Vote(s) - 2.5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cla
#13
اسید لینولئیک مختلط(clas)

اسید های چرب ضروری هستند که نقش مهمی در سلامت موجودات دارند.این اسید ها معمولا در گوشت و لبنیات وجود دارند.تحقیقات نشان داده آنها نقشهایی را در جهت سلامتی و بهبود عملکرد بدن ایفا می کنند.برخی از اطلاعات موجود نشان می دهد که مکمل سازی این اسید ها در غذای انسان، به شکل ملایم،سبب کاهش چربی یا افزایش توده عضلانی بدن به میان بسیار کم می شود.clas به عنوان ماده کمکی که می تواند سبب بهبود وضع سلامتی و همچنین قابلیت ارائه کمک ارگو ژنیکی به ورزشکاران باشد،به بازار ارائه شده است.اگرچه بیشتر تحقیقات روی حیوانات انجام شده است، اما به تازگی مطالعات زیادی در باره ی چگونگی
نقش این اسید در بهبود وضع سلامت و تاثیر آن در ایفای عملکرد بدن،نیز صورت گرفت است.تجویز این اسبد به حیوانات،نشان دهنده کاهش علائم کاتتبولیسم در بافت ها،افزایش قدرت سیستم مقاومتی و همچنین افزایش محتویات استخوان می شود.
مطالعه ای که در سال 2005انجام شد،تاثیر cla را بر لپیدهای پلاسما و گلوکز اقراد سالم را نشان داد.این افراد در طی 12هفته روزانه 3گرم claمصرف می کردند.پس از این دوره،آنها به مدت 12 هفته تحت کنترل بودند.در این مدت سطح پلاسمای ایمونوگلوبولین های a و m افزایش یافتند.اما مقدار ایمونوگلولولین eکاهش یافت.این مطالعه نشان داد که claمی تواند بر سیستم ایمنی افراد اثر مثبتی بگذارد.
مطالعه دیگری به هدف بررسی بهبود رشد و افزایش سطح ایمنی بدن در حیوانات انجام شد که نشان داد بر رشد تاثیری ندارد،اما بر افزایش سطح ایمنی بدن موثر بود.

وجود مکمل claسبب کاهش علائم دگرگونی و تخریب در بافتها می شود. این تاثیر می تواند به تحمل میزان بیشتری از تمرینات کمک کرده و به دنبال آن موجب افزایش قدرت و کاهش چربی بدن در طول زمان شود.

چندی از مطالعات:
  • لوری و همکارانش تاثیر مثبتcla(روزانه 7.2گرم)را در تمرینات مقاومتی 6هفته ای بدنسازان تازه کار مطالعه کردند و افزایش حجم بازو و توده عضلانی کلی بدن را گزارش کردند، همچنین این مکمل سبب افزایش قدرت در حرکت پرس پا هم شد.این مطالعه تاثیرات مثبت cla بر بدن را تائید کرد.
  • تام و همکارانش برای تاثیر claبر تغییرات ترکیب بدن بر روی 20مرد و زن تحقیق کردند تحقیقات نشان داد که این مکمل سبب افزایش وزن نمی شود و افرادی که این مکمل را مصرف کردند4.3درصد از وزن چربی بدن خود را از دست دادند
  • کریدر و همکارانش تاثیر مثبت claرا به میزان روزانه 9.2گرم به مدت 30روز را بر روی بافت های بدن،تراکم استخوان،قدرت و علایم دگرگونی و تخریب بافتی در ورزشکاران با تجربه در تمرینات مقاومتی را مورد بررسب قرار دادند.مطالعات نشان داد که cla روی توده بدون چربی بدن بی اثر است.اما باعث کاهش علائم تخریب بافتی و افزایش سطح قدرت،تراکم استخوانی و همچنین افزایش سطح ایمنی بدن شد.
  • بوکر و همکارانش تاثیر claرا بر گردش خون در طول تمرین،چربی خون و ترکیب بدن مطالعه کردند.آنها گزارش کردند که مکمل cla بازده گردش خون را افزایش و کلسترول پلاسما را تقریبا 15درصد کاهش میدهد و بر روی سازش تمرینات بدنی و میزان چربی خون موثر است.

به هر حال claدارای فواید زیادی برای ورزشکاران قدرتی است.اگرچه نتایج ضد و نقیض است،اما در مجموع claدارای آثار مثبت فراوانی است.

منبع: کتاب مکمل های غذایی در ورزش
تعدادی move free داروخانه ای موجود است.در صورت نیاز پیام دهید
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)